top of page

Last Update: 2023/09/21


Tuyển dụng: Công ty TNHH Nhựa Cotec, tuyển dụng với số lượng lớn lao động phổ thông, người lao động mới vào công ty làm việc đủ từ 03 tháng trở lên được thưởng 400.000VND, cùng những phức lợi khác như tiền chuyên cần, tiền xăng xe, tiền ăn…. Địa chỉ: Lô E4+E5, khu Công Nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Số điện thoại: 0227.6250.702
 

招聘越南同事加入我們公司

本公司為越南玩具工廠,位於太平省太平市,開立已經8年。

現在因為公司擴大而招多名技術及大學畢業生。

所以崗位必須能看及能電腦打字。如有相關經驗會優先。

申請方法:電郵CV 到 jobs@cotec.coHiring for Quality Manager
 

Join the exceptional team at Cotec Plastic Company in producing high-quality plastic toys loved by children worldwide. We are hiring a quality manager to help maintain our commitment to quality and innovation. Apply now to join our team of experts. Send your CV to jobs@cotec.co

bottom of page